ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 企业½Ž€ä»?甘肃路桥信息¾|?/title><META Name="keywords" Content="甘肃路桥信息¾|‘,甘肃路桥åQŒç”˜è‚ƒèµ\桥徏è®ùN›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œç”˜è‚ƒè·¯æ¡¥åQŒèµ\桥徏设信息,路桥å»ø™®¾é›†å›¢åQŒèµ\桥徏设,甘肃å»ø™®¾ä¿¡æ¯" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"> <link rel="shortcut icon" href="../../../images/favicon.ico"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/bootstrap/css/bootstrap.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/fonts/fontello/css/fontello.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/plugins/magnific-popup/magnific-popup.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/css/animations.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/plugins/owl-carousel/owl.carousel.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/css/skins/red.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/css/custom.css"> <link rel="stylesheet" href="../../../zy_2019/css/styleLKS4.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307b7a47565350544303090005 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../gdy3.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1342,'/gdy3.jsp',-1,1131397755)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="front"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-- 回到™å‰™ƒ¨ --> <div class="scrollToTop"><i class="icon-up-open-big"></i></div> <!-- ä¸ÖM½“内容 start --> <div class="page-wrapper"><!-- ™å‰™ƒ¨æ?start --> <div class="header-top hidden-xs"> <div class="container" style="display: none;"> <div class="row"> <div class="col-xs-4 col-sm-6"><!-- header-top-first start --><!-- ================ --> <div class="header-top-first clearfix"> <ul class="social-links clearfix hidden-xs"> </ul> </div> <!-- header-top-first end --></div> <div class="col-xs-8 col-sm-6"><!-- header-top-second start --><!-- ================ --> <div id="header-top-second" class="clearfix"><!-- header top dropdowns start --><!-- ================ --> <div class="header-top-dropdown"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script> <div class="btn-group"> <a class="btn dropdown-toggle btn-sm" style="color:#fff"><i class="fa fa-pie-chart"></i>  ¾l¼åˆä¸šåŠ¡</a> </div> <div class="btn-group"> <a class="btn dropdown-toggle btn-sm" style="color:#fff"><i class="fa fa-gears"></i>  ååŒåŠžå…¬</a> </div> <div class="btn-group"> <a class="btn dropdown-toggle btn-sm" style="color:#fff"><i class="fa fa-newspaper-o"></i>  é›†é‡‡òq›_°</a> </div> </div> <!-- header top dropdowns end --></div> <!-- header-top-second end --></div> </div> </div> </div> <!-- ™å‰™ƒ¨æ?end --><!-- header start (remove fixed class from header in order to disable fixed navigation mode) --><!-- ================ --> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 "><!-- header-left start --><!-- ================ --> <div class="header-left clearfix"><!-- logo --> <div class="logo"> <a href="../../../index.htm" title="甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸"><img id="logo" alt="甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸" src="../../../zy_2019/images/logo.png" style="width: 450px;max-width:80%"></a></div> </div> <!-- header-left end --></div> <div class="col-md-2"></div> <div class="col-md-4"> <form action="../../../search.jsp?wbtreeid=1342" method="post" name="a9115a" onsubmit="return subsearchdataa9115a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="margin-top:30px"> <tr> <td Valign="middle" nowrap="nowrap"> <span>站内搜烦åQ?/span> </td> <td> <span id="intextspana9115a"></span> <iframe id="intextframea9115a" src="about:blank" scrolling="no" frameborder="0" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;"></iframe> <input name="INTEXT" type="text" class="form-control" placeholder="误‚¾“入关键字"> </td> <td align="absmiddle" nowrap="nowrap" height="1" style="padding-left:20px;"> <button type="submit" align="absmiddle" valign="bottom" class="btnmin btn-default">æ?ç´?/button> </td> </tr> </table> </form> <script> String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa9115a() { if(document.a9115a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa9115a(document.a9115a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha9115a = new vsb_news_search(); news_searcha9115a.isShowCode=false; news_searcha9115a.tooltipid = 'tooltipa9115a'; news_searcha9115a.apptag = 'intextspana9115a'; news_searcha9115a.frametag = 'intextframea9115a'; news_search_entrya9115a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya9115a.formname = "a9115a"; news_search_entrya9115a.news_search_obj = news_searcha9115a; news_search_entrya9115a.querytxtsize = 155 news_search_entrya9115a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya9115a.qdstyle =""; news_search_entrya9115a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya9115a.qxstyle = ""; news_search_entrya9115a.qxname = "取消"; function checkDataa9115a(formname) { return news_search_entrya9115a.checkdata(formname); } </script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> </div> </div> </div> <header class="header fixed clearfix" style="padding-bottom: 0px;margin: 0px auto;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-top: 0px"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"><!-- header-right start --><!-- ================ --> <div class="header-right clearfix"><!-- main-navigation start --><!-- ================ --> <div class="main-navigation animated"><!-- navbar start --><!-- ================ --> <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"><!-- ¿UÕdŠ¨ç‰ˆæŠ˜å å¯¼èˆ?--> <script> function showAllMenu(){ $("#navbar-collapse-1").find(".dropdown-menu").attr("class","dropdown-toggle"); } </script> <div class="navbar-header"> <button class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse-1" onclick="javascipt:showAllMenu();" style="width:95%"><span style="display:inline-block; float:left;">点击展开å¯ÆDˆª</span><span class="icon-bar" style="display:inline-block; float:right;clear:right"></span><span class="icon-bar" style="display:inline-block; float:right; clear:right"></span><span class="icon-bar" style="display:inline-block; float:right;clear:right"></span></button> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div id="navbar-collapse-1" class="collapse navbar-collapse "> <ul class="nav navbar-nav navbar-right" style="width:100%"> <li class="dropdown mega-menu" style="float:left;margin-right:10px"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-bars"></i>菜单</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><div class="row"><div class="col-md-12"> <div class="m9117"><table id="topMenuMapDiv" class="table table-striped bb1111" border="1" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="3" bordercolor="#666666"><tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="11"><a class="f_4_" href="../../../index.htm">甘肃路桥</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="3" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../../index.htm">¾|‘站首页</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" >研发中心</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk1122/jtgk141.htm">普法微课å ?/a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="2"><a class="f_4_" href="../../../jtgk1/jtgk1.htm">走进路桥</a> </td> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../../jtgk1/jtgk1.htm">集团概况</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="qyjj7.htm">企业½Ž€ä»?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="qyjj71.htm">领导致辞</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="qyjj72.htm">¾l„织机构</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="qyjj73.htm">çŽîC“Q领导</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="qyjj74.htm">资质荣誉</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="qyjj75.htm">联系我们</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../../qywh/jtgk13.htm">企业文化</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../qywh/qyjj75.htm">企业徽标</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/qyjj751.htm">企业愿景</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/qyjj752.htm">企业使命</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/qyjj753.htm">企业核心价å€ÆD§‚</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/qyjj754.htm">企业理念</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/qyjj755.htm">员工行äؓ规范</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../qywh/jswm.htm">企业文化手册</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../xwzx/xwzx6.htm">新闻中心</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="2" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../xwzx/xwzx6.htm">新闻中心</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/gjkx.htm">公交建快è®?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/jswm.htm">通知公告</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/jswm1.htm">å»ø™®¾å¿«è®¯</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/jswm2.htm">基层动æ€?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/jswm3.htm">行业动æ€?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx/jswm4.htm">媒体聚焦</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="3"><a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm">党的å»ø™®¾</a> </td> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm">¾_„¡¥žæ–‡æ˜Ž</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm">党徏工作</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm1.htm">党徏译֠‚</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm2.htm">工会之窗</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/yqfk.htm">疫情防控</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm3.htm">青年园地</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jswm1/jswm4.htm">员工风采</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/jjjc/jswm4.htm">¾Uªæ£€ç›‘察</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/jjjc/jswm.htm">政策法规</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jjjc/jswm4.htm">¾Uªæ£€ä¿¡æ¯</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jjjc/jswm41.htm">廉洁文化</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk11/lqly1/yz_j_k.htm">路桥廉韵</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/jjjc/jswm421.htm">信访举报宣传</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl.htm">专题专栏</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm42.htm">íw«è¾¹äºø™¯´íw«è¾¹äº?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm422.htm">“三严三实â€?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm423.htm">党的¾Ÿ¤ä¼—路线</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/zfjsn.htm">作风å»ø™®¾òq?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm421.htm">不忘初心 牢记使命</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm4211.htm">党的十九大学习专æ ?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm4212.htm">整风肃纪‹zÕdŠ¨ä¸“栏</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/jswm42121.htm">“不忘初心、牢è®îC‹É命”主题教育专æ ?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/ddsjjszqh.htm">党的十九届四中全ä¼?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../ddjs/ztzl/lqzjxdd.htm">路桥战“疫”,ž®½æ˜¾æ‹…当</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk11/xxsjjwzqh1.htm">学习十九届五中全ä¼?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk11/fwjcn.htm">服务基层òq?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk11/dsxxjy.htm">党史学习教育</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../../jtgk11/lqly1/yz_j_k.htm">路桥廉韵</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="2"><a class="f_4_" href="../../../gczs/hjgc11.htm">工程与设å¤?/a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="2" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../xwzx1/hjgc112.htm">获奖工程</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/hjgc113.htm">讑֤‡å±•ç¤º</a> </td> </tr> <tr><td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm.htm">承揽施工™å¹ç›®</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc11.htm">高速èµ\基工½E?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc111.htm">高速èµ\面工½E?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc112.htm">桥梁工程</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc113.htm">隧道工程</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc114.htm">房徏工程</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc115.htm">¾l¿åŒ–工程</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../xwzx1/clsgxm/hjgc116.htm">交安工程</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../aqgl/xwzx6.htm">安全½Ž¡ç†</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="2" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../aqgl/xwzx6.htm">安全动æ€?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../aqgl/xwzx61.htm">安全‹zÕdŠ¨</a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../aqgl/xwzx62.htm">安全文化</a> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" class="td1" nowrap colspan="1" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../kjcx/jtgk13.htm">¿U‘技创新</a> </td> <td valign="middle" class="td1" colspan="2" rowspan="1"><a class="f_4_" href="../../kjcx/jscx.htm">技术创æ–?/a> <span class="leaderfont9117">|</span> <a class="f_4_" href="../../kjcx/jtgk135.htm">信息化徏è®?/a> </td> </tr> </table></div> </div></div></li></ul></li> <li> <a href="../../../index.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>¾|‘站首页</a> </li> <li class="dropdown mega-menu"> <a href="../../../jtgk1/jtgk1.htm" class="dropdown-toggle" style="color:#e84c3d;"><i class="fa 甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸åˆ›å¾äº?954òqß_¼Œå…¬å¸æ˜¯ç”˜è‚ƒçœé¦–家拥有公èµ\工程施工æ€ÀL‰¿åŒ…特¾U§èµ„质,集投资、施工äؓ一体的国有大型公èµ\施工企业"></i>走进路桥</a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-md-6 hidden-sm"> <h4>走进路桥 </h4> <p>甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸åˆ›å¾äº?954òqß_¼Œå…¬å¸æ˜¯ç”˜è‚ƒçœé¦–家拥有公èµ\工程施工æ€ÀL‰¿åŒ…特¾U§èµ„质,集投资、施工äؓ一体的国有大型公èµ\施工企业</p> <img src="../../../zy_2019/images/section-image-3.png" width="100%" alt=""> </div> <div class="col-lg-6 col-md-6"> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <h4><a href="../../../jtgk1/jtgk1.htm">集团概况</a></h4> <div class="divider"></div> <ul class="menu"> <li><a href="qyjj7.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="qyjj71.htm"><i class="icon-right-open"></i>领导致辞</a></li> <li><a href="qyjj72.htm"><i class="icon-right-open"></i>¾l„织机构</a></li> <li><a href="qyjj73.htm"><i class="icon-right-open"></i>çŽîC“Q领导</a></li> <li><a href="qyjj74.htm"><i class="icon-right-open"></i>资质荣誉</a></li> <li><a href="qyjj75.htm"><i class="icon-right-open"></i>联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="col-sm-6"> <h4><a href="../../../qywh/jtgk13.htm">企业文化</a></h4> <div class="divider"></div> <ul class="menu"> <li><a href="../qywh/qyjj75.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业徽标</a></li> <li><a href="../qywh/qyjj751.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业愿景</a></li> <li><a href="../qywh/qyjj752.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业使命</a></li> <li><a href="../qywh/qyjj753.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业核心价å€ÆD§‚</a></li> <li><a href="../qywh/qyjj754.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业理念</a></li> <li><a href="../qywh/qyjj755.htm"><i class="icon-right-open"></i>员工行äؓ规范</a></li> <li><a href="../qywh/jswm.htm"><i class="icon-right-open"></i>企业文化手册</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="../../xwzx/xwzx6.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>新闻中心</a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/xwzx6.htm">新闻中心</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/gjkx.htm">公交建快è®?/a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/jswm.htm">通知公告</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/jswm1.htm">å»ø™®¾å¿«è®¯</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/jswm2.htm">基层动æ€?/a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/jswm3.htm">行业动æ€?/a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx/jswm4.htm">媒体聚焦</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown mega-menu"> <a href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa 通过坚持三个“精准”(¾_‘Ö‡†å¸®æ‰¶ã€ç²¾å‡†æè´¨ã€ç²¾å‡†æœåŠ¡ï¼‰ã€æ‰“造三个“精品”(¾_‘Ö“å…šè¯¾ã€ç²¾å“é˜µåœ°ã€ç²¾å“é˜Ÿä¼ï¼‰ã€å‡¸æ˜¾ä¸‰ä¸ªâ€œç²¾å½©â€ï¼ˆ¾_‘Ö‡†å¸®æ‰¶å·¥ä½œæ˜„¡²¾å½©ã€è´¨é‡åÙE查工作显¾_‘Ö½©åQŒå·¥åœ°è¯•éªŒå®¤æœåŠ¡æ°´åã^昄¡²¾å½©ï¼‰"></i>党的å»ø™®¾</a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-6"> <h4>党的å»ø™®¾ </h4> <p>通过坚持三个“精准”(¾_‘Ö‡†å¸®æ‰¶ã€ç²¾å‡†æè´¨ã€ç²¾å‡†æœåŠ¡ï¼‰ã€æ‰“造三个“精品”(¾_‘Ö“å…šè¯¾ã€ç²¾å“é˜µåœ°ã€ç²¾å“é˜Ÿä¼ï¼‰ã€å‡¸æ˜¾ä¸‰ä¸ªâ€œç²¾å½©â€ï¼ˆ¾_‘Ö‡†å¸®æ‰¶å·¥ä½œæ˜„¡²¾å½©ã€è´¨é‡åÙE查工作显¾_‘Ö½©åQŒå·¥åœ°è¯•éªŒå®¤æœåŠ¡æ°´åã^昄¡²¾å½©ï¼‰</p> <img src="../../../zy_2019/images/section-image-1.png" width="100%" alt=""> </div> <div class="col-sm-6 col-md-6"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <h4><a href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm">¾_„¡¥žæ–‡æ˜Ž</a></h4> <div class="divider"></div> <ul class="menu"> <li><a href="../../ddjs/jswm1/jswm.htm"><i class="icon-right-open"></i>党徏工作</a></li> <li><a href="../../ddjs/jswm1/jswm1.htm"><i class="icon-right-open"></i>党徏译֠‚</a></li> <li><a href="../../ddjs/jswm1/jswm2.htm"><i class="icon-right-open"></i>工会之窗</a></li> <li><a href="../../ddjs/jswm1/yqfk.htm"><i class="icon-right-open"></i>疫情防控</a></li> <li><a href="../../ddjs/jswm1/jswm3.htm"><i class="icon-right-open"></i>青年园地</a></li> <li><a href="../../ddjs/jswm1/jswm4.htm"><i class="icon-right-open"></i>员工风采</a></li> </ul> </div> <div class="col-sm-3"> <h4><a href="../../ddjs/jjjc/jswm4.htm">¾Uªæ£€ç›‘察</a></h4> <div class="divider"></div> <ul class="menu"> <li><a href="../../ddjs/jjjc/jswm.htm"><i class="icon-right-open"></i>政策法规</a></li> <li><a href="../../ddjs/jjjc/jswm4.htm"><i class="icon-right-open"></i>¾Uªæ£€ä¿¡æ¯</a></li> <li><a href="../../ddjs/jjjc/jswm41.htm"><i class="icon-right-open"></i>廉洁文化</a></li> <li><a href="../../../jtgk11/lqly1/yz_j_k.htm"><i class="icon-right-open"></i>路桥廉韵</a></li> <li><a href="../../ddjs/jjjc/jswm421.htm"><i class="icon-right-open"></i>信访举报宣传</a></li> </ul> </div> <div class="col-sm-6"> <h4><a href="../../ddjs/ztzl.htm">专题专栏</a></h4> <div class="divider"></div> <ul class="menu"> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm42.htm"><i class="icon-right-open"></i>íw«è¾¹äºø™¯´íw«è¾¹äº?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm422.htm"><i class="icon-right-open"></i>“三严三实â€?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm423.htm"><i class="icon-right-open"></i>党的¾Ÿ¤ä¼—路线</a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/zfjsn.htm"><i class="icon-right-open"></i>作风å»ø™®¾òq?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm421.htm"><i class="icon-right-open"></i>不忘初心 牢记使命</a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm4211.htm"><i class="icon-right-open"></i>党的十九大学习专æ ?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm4212.htm"><i class="icon-right-open"></i>整风肃纪‹zÕdŠ¨ä¸“栏</a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/jswm42121.htm"><i class="icon-right-open"></i>“不忘初心、牢è®îC‹É命”主题教育专æ ?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/ddsjjszqh.htm"><i class="icon-right-open"></i>党的十九届四中全ä¼?/a></li> <li><a href="../../ddjs/ztzl/lqzjxdd.htm"><i class="icon-right-open"></i>路桥战“疫”,ž®½æ˜¾æ‹…当</a></li> <li><a href="../../../jtgk11/xxsjjwzqh1.htm"><i class="icon-right-open"></i>学习十九届五中全ä¼?/a></li> <li><a href="../../../jtgk11/fwjcn.htm"><i class="icon-right-open"></i>服务基层òq?/a></li> <li><a href="../../../jtgk11/dsxxjy.htm"><i class="icon-right-open"></i>党史学习教育</a></li> <li><a href="../../../jtgk11/lqly1/yz_j_k.htm"><i class="icon-right-open"></i>路桥廉韵</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="../../../gczs/hjgc11.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>工程与设å¤?/a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx1/clsgxm.htm">承揽施工™å¹ç›®</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx1/hjgc112.htm">获奖工程</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../xwzx1/hjgc113.htm">讑֤‡å±•ç¤º</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="../../aqgl/xwzx6.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>安全½Ž¡ç†</a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../aqgl/xwzx6.htm">安全动æ€?/a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../aqgl/xwzx61.htm">安全‹zÕdŠ¨</a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../aqgl/xwzx62.htm">安全文化</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="../../kjcx/jtgk13.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>¿U‘技创新</a> <ul class="dropdown-menu" style="list-style:none"> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../kjcx/jscx.htm">技术创æ–?/a></li> <li><i class="fa lu qiao"></i><a href="../../kjcx/jtgk135.htm">信息化徏è®?/a></li> </ul> </li> <li> <a class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>研发中心</a> </li> <li> <a href="../../../jtgk1122/jtgk141.htm" class="dropdown-toggle"><i class="fa lu qiao"></i>普法微课å ?/a> </li> </ul> </div> </div> </nav> <!-- navbar end --></div> <!-- main-navigation end --></div> <!-- header-right end --></div> </div> </div> </header> <div class="banner"> <div class="fixed-image" style=" height:200px;"> <div style="background:url('../../../zy_2019/images/banner-1.jpg') left center no-repeat; background-size:100% 100%; height:200px;"></div> </div> </div> <div class="page-intro"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <ol class="breadcrumb"> <i class="fa fa-home pr-10"></i> <li><a href="../../../index.htm" class="active">甘肃路桥</a></li> <li><a href="../../../jtgk1/jtgk1.htm" class="active">走进路桥</a></li> <li><a href="../../../jtgk1/jtgk1.htm" class="active">集团概况</a></li> <li><a href="qyjj7.htm" class="active">企业½Ž€ä»?/a></li> </ol> </div> </div> </div> </div> <!-- 当前位置 end --><!-- ä¸ÖM½“内容 start --><!-- ================ --> <section class="main-container icons-page"> <div class="container"> <div class="row"><!-- 侧栏å¯ÆDˆª start --> <aside class="col-md-3 hidden-xs hidden-sm"> <div class="sidebar"> <nav class="affix-menu scrollspy"> <ul class="smooth-scroll nav nav-pills nav-stacked"> <li class="active"><a href="qyjj7.htm">企业½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="qyjj71.htm">领导致辞</a></li> <li><a href="qyjj72.htm">¾l„织机构</a></li> <li><a href="qyjj73.htm">çŽîC“Q领导</a></li> <li><a href="qyjj74.htm">资质荣誉</a></li> <li><a href="qyjj75.htm">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </aside> <!-- 侧栏å¯ÆDˆª end --><!-- 内容 start --><!-- ================ --> <div class="main col-md-9 Cent_min"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><script language="javascript">_getBatchClickTimes('null',1131397755,'wbnews','u9')</script> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format501.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script>function seeContenta9(contentid,size,displayid){ document.getElementById(contentid).innerHTML = '['; for(var i=0;i<=size;i++){ var allcontentid = contentid+(i+1); if(allcontentid==displayid){ document.getElementById(contentid).innerHTML += " <span id='"+allcontentid+"' name='"+allcontentid+"' >"+(i+1)+"</span> "; document.getElementById(displayid).style.display = 'block'; }else{ document.getElementById(contentid).innerHTML += " <span style='cursor:pointer' id='"+allcontentid+"' name='"+allcontentid+"' onclick=seeContenta9('"+contentid+"','"+size+"','"+allcontentid+"') >"+(i+1)+"</span> "; document.getElementById(allcontentid).style.display = 'none'; } } document.getElementById(contentid).innerHTML += ']';}</script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script> <script>_addDynClicks('wbnews',1131397755,7242)</script> <script> _addDynClicks('wbnews',1131397755,7242); </script> <h1> ä¼?ä¸?½Ž€ ä»?/h1> <hr> <p> <div id="vsb_content_501_7242_u91"><div id="vsb_content_501"><p class="vsbcontent_start">甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸åˆ›å¾äº?954òqß_¼Œå‰èín为甘肃省公èµ\工程æ€Õd…¬å¸ï¼Œ1998òq´ä¸Žç”˜è‚ƒçœå…¬è·¯ç®¡ç†å±€ä¼äº‹åˆ†ç¦»åQ?005òq´æ”¹åˆ¶äؓ甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ã€‚公司是甘肃省首家拥有公路工½E‹æ–½å·¥æ€ÀL‰¿åŒ…特¾U§èµ„质,集投资、施工äؓ一体的国有大型公èµ\施工企业åQŒæ³¨å†Œèµ„本金10.26亿元åQŒèµ„产总额217亿元åQŒå¹´¾l¼åˆç”Ÿäñ”能力200亿元以上。公司连¾l­å¤šòq´ç¨³å±…甘肃省交通徏讑ָ‚场第一åQŒæ˜¯å…¨å›½å»ºç­‘业先˜q›ä¼ä¸šã€å…¨å›½æ¨¡èŒƒåŠ³åŠ¨å…³¾pÕd’Œè°ä¼ä¸šã€å…¨å›½å…¬è·¯äº¤é€šè¡Œä¸šç§‘技创新领军企业、甘肃省交通徏½{‘业龙头企业ã€?/p> <p>¾lè¿‡˜q‘七十年的发展和¿U¯ç¯åQŒå…¬å¸å·²æˆé•¿ä¸ÞZ¸šåŠ¡æ¶µç›–公路工½E‹ã€å¸‚政工½E‹ã€æœºåœºå·¥½E‹ã€æ°´ç”µå·¥½E‹ã€æ–°åŸºå¾å·¥ç¨‹ã€é¡¹ç›®æŠ•èµ„、科技研发、设计咨询、试验检‹¹‹ã€äº¤å®‰ç»¿åŒ–、公路养护、设备租赁、新材料研发和销售等领域的综合性公路施工企业,拥有5™å¹å£¹¾U§æ€ÀL‰¿åŒ…资质ã€?2™å¹å£¹¾U§ä¸“业承包资质ã€?5™å¹è´°¾U§ä¸“业承包资质及行业设计、试验检‹¹‹åŒç”²çñ”资质、对外承包工½E‹ç»è¥èµ„格等多项资质ã€?004òq´åœ¨çœå†…同行业中率先通过质量、环境、职业健康安全“三位一体”综合管理体¾p»è®¤è¯ã€?014òq´å¼€å§‹æŽ¨è¡Œå“­‘Šç‡W效管理模式,òq¶èŽ·å¾—甘肃省人民政府质量奖、全国质量奖入围奖ã€?/p> <p>公司拥有一支蓬勃向上、技术精湛、经验丰富的高素质员工队伍,高、中、低人才梯队配置¿U‘学合理åQŒå„¾cÖM¸“业技能型人才和经营管理型人才成äؓ推动企业发展的动力源泉。拥有“甘肃省省çñ”企业技术中心”“甘肃省道面工程技术研½I¶ä¸­å¿ƒâ€â€œç”˜è‚ƒçœéš§é“工程技术研½I¶ä¸­å¿ƒâ€â€œç”˜è‚ƒçœå…¬èµ\再生技术工½E‹ç ”½I¶ä¸­å¿ƒâ€â€œç”˜è‚ƒçœæ¡¥æ¢å·¥ç¨‹æŠ€æœ¯ç ”½I¶ä¸­å¿ƒâ€äº”个省¾U§æŠ€æœ¯ä¸­å¿ƒå’Œä¸€ä¸ªåšå£«åŽå·¥ä½œç«™ï¼Œòq¶è”合兰州大学、中¿U‘院兰州化物所成立了“碳减排产业技术研½I‰™™¢â€ã€‚采用“äñ”学研用”一体化模式åQŒè”合科研院所协同创新åQŒå¼€å±•æ¶‰åŠäº¤é€šå·¥½E‹å¾è®¾ã€ç»¿è‰²ææ–™ç ”发和固废利用½{‰æ–¹é¢çš„¿U‘ç ”™å¹ç›®ã€åº”用型技术等的研½I¶å¼€å‘。在机械集群化施工、SBSæ”ÒŽ€§æ²¥é’、石墨烯æ”ÒŽ€§æ²¥é’加工、æÑa™åµå²©åŠç„¦ææ–™çš„应用等斚w¢å–得了一æ‰ÒŽœ‰å½±å“ã€é«˜æ°´åã^、拥有自ä¸ÈŸ¥è¯†äñ”权的技术成果。完成国家科技部、交通运输部½{‰ç§‘研项ç›?3™å¹ï¼Œå–得国家¾U§å·¥æ³?™åV€çœéƒ¨çñ”工法127™å¹ï¼ŒçŸ¥è¯†äº§æƒ307ä»Óž¼Œ¾~–制行业、地æ–ÒŽ ‡å‡?8部,获全国性行业创新成果奖32™å¹ï¼Œç”˜è‚ƒçœå¾è®„¡§‘技˜q›æ­¥å¥?7™åV€ç”˜è‚ƒçœå»ø™®¾¿U‘技½Cø™Œƒå·¥ç¨‹13™åV€ç”˜è‚ƒçœèŒå·¥æŠ€æœ¯æˆæžœå¥–12™åV€ç”˜è‚ƒçœäº¤é€šè¿è¾“ç³»¾lŸâ€œäº”ž®å‘明”成æž?2™å¹ï¼Œä¼ä¸šå¤šæ¬¡è£èŽ·å…¨å›½¿U‘技创新领军企业、甘肃省知识产权优势企业åQŒè¡Œä¸šç ”发中心连¾l­ä¸¤òq´è£èŽ·å…¨å›½äº¤é€šè¿è¾“行业十大创新åã^台ã€?/p> <p>公司引进省内首条瑞士安迈UB320沥青混合料再生生产线åQŒçœå†…首å?000型沥青拌合楼åQŒæ‹¥æœ‰ç‘žå…”R˜¿ç‰ÒŽ‹‰æ–¯ã€èŠ¬å…°å±±ç‰¹ç»´å…‹åŒè‡‚凿岩台车、芬兰挪曼尔ç‰ÒŽ¹¿å–·å°è½¦ã€æ„å¤§åˆ©å¡è¨æ ¼å…°åœ°å¤šåŠŸèƒ½æ°´åã^é’ÀLœºã€çŽ›èŽ²å°¼æ²¥é’拌和楼等çŽîC»£åŒ–大中型机械讑֤‡1300多台åQˆå¥—åQ‰ï¼Œæ‹¥æœ‰¾ŸŽå›½IS-5¾U¢å¤–光谱仪、å¯d国沥青æ؜合料抽提机等高精ž®–试验äÈAå™?000余台åQˆå¥—åQ‰ï¼Œå„类讑֤‡åŽŸå€ÆD¿‘8亿元。公司投资徏讄¡š„兰州新区博睿重装产业园,建成了新型组合钢梁全‹¹ç¨‹è‡ªåŠ¨åŒ–、智能化生äñ”¾U¿ï¼Œå½¢æˆäº†é’¢¾l“构工程设计、生产、销售、安装、改造、维护的全äñ”业链条;投资å»ø™®¾çš„兰州高新区智慧交通äñ”业园åQŒå¾æˆäº†è¥¿åŒ—地区首条护栏板全自动生äñ”¾U¿ï¼Œòq´ç»¼åˆç”Ÿäº§èƒ½åŠ?万吨åQ›æŠ•èµ„徏讄¡š„兰州新区å…ÀLŠ¤¿U‘技产业园,形成交通绿色徏½{‘新型材料的研发、è{化、生产、销售、服务全套链条,开发了以改性沥青äؓ代表çš?¿Uâ€œé»‘色系列äñ”品”和以快速修复材料äؓ代表çš?¿Uâ€œç™½è‰²ç³»åˆ—äñ”品”,建成了年äº?0万吨的RPC盖板生äñ”¾Uѝ€‚同æ—Óž¼Œåœ¨å…°å·žã€å¤©æ°´ã€å˜‰å³ªå…³½{‰åœ°å¸ƒå±€å»ø™®¾äº†è¦†ç›–全省、辐ž®„周边的沥青仓储加工物流体系åQŒåŞ成了“三园区三基地”的路衍¾læµŽäº§ä¸šé«˜è´¨é‡å‘展格局ã€?/p> <p>公司坚持¾l¿è‰²åŒ–、信息化、智能化发展åQŒå·²å»ºæˆäº†â€œæ•°å­—èµ\æ¡¥â€?大系¾lŸï¼Œ10个子信息¾pȝ»ŸåQŒå¾æˆäº†™å¹ç›®˜qœç¨‹è°ƒåº¦ä¸­å¿ƒåQŒåŠ å¿«â€œæ•°æ™ø™µ\æ¡?å»ø™®¾åQŒæ‰“造了å…ähœ‰ç”˜è‚ƒè·¯æ¡¥ç‰¹è‰²çš„信息化½Ž¡ç†æ¨¡å¼åQŒæŽ¨åŠ¨ä¼ä¸šæ•°å­—化转型升çñ”。利ç”?G、云计算、大数据、物联网、äh工智能和æ–îC¸€ä»£äº’联网½{‰æŠ€æœ¯ï¼ŒåŠ å¿«å…¬èµ\传统施工技术改造,开发了åŸÞZºŽ™å¹ç›®å…¨å¯¿å‘½å‘¨æœŸçš„BIMòq›_°ã€æ™ºæ…§æ£€‹¹‹äº‘òq›_°ã€è´¨é‡ç¼ºé™·é¢„è­¦åã^台等æ™ø™ƒ½åŒ–管控åã^収ͼŒåœ¨çµåŽé«˜é€Ÿå…¬è·¯æ–½å·¥ä¸­å¯ç”¨â€œæ— äººé©¾é©¶â€æŠ€æœ¯è¿›è¡Œèµ\基协同碾压作业,为省内首‹Æ¡åº”用高性能无ähé©ùN©¶æŒ¯åŠ¨¼„‘ÖŽ‹è®‘Ö¤‡é›†ç¾¤˜q›è¡Œè·¯åŸºåŽ‹å®žä½œä¸šåQŒæå‡äº†™å¹ç›®æ™ø™ƒ½å»ºé€ æ°´òqŸë€‚公司获评兰州市两化融合½Cø™Œƒä¼ä¸šåQŒèŽ·å¾?8™å¹èÊY件著作权åQŒç”˜è‚ƒçœBIM技术应用大赛一½{‰å¥–1™å¹ï¼Œ¾|‘ç«™¾Ÿ¤ç³»¾lŸå’Œ¾l¼åˆ™å¹ç›®½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿåˆ†åˆ«è¢«è¯„为“第六届全国建筑行业¾_‘Ö“¾|‘站”“第二届全国建筑行业信息化特优案例”,智慧工地òq›_°ã€ç²¾¾l†åŒ–™å¹ç›®ååŒ½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿåˆ†åˆ«è¢«è¯„为第14届工½E‹å¾è®¾è¡Œä¸šè®ºå›å…¸åž‹æ¡ˆä¾‹ã€?019òq´åº¦å·¥ç¨‹å»ø™®¾è¡Œä¸šä¿¡æ¯åŒ–典型案例ã€?/p> <p>˜q‘七十年来,甘肃路桥人心怀壮志、匠心筑梦,立èƒö省内åQŒé¢å‘全国,从漠北的白山黑水到江南的鱼米之乡åQŒä»Žä¸œæ“v之滨的晨曦到黄土高原的夜òq•ï¼Œæ— ä¸‹z’下甘肃路桥人的心血和汗水。先后承å»ÞZº†2022 òq´åŒ—京冬奥会保障™å¹ç›®å»¶å´‡é«˜é€Ÿå…¬è·¯ã€åŒ—京市白马路改建工½E‹ã€æ²³å—机襉K«˜é€Ÿå…¬è·¯ã€å‰æž—图珲高速公路、四川仁沐高速公路、山东潍青高速公路及桑园子黄沛_¤§æ¡¥ã€æ°¸é–祁安™»„æ²›_¤§æ¡¥ã€ä¹Œéž˜å²­éš§é“¾Ÿ¤ã€èˆŸæ›²ç¾åŽé‡å»ºå·¥½E‹ï¼Œæˆæ­¦ã€ç“œæ˜Ÿã€æ•¦å½“高速公路,兰州中川机场三期场道工程½{‰ä¸€å¤§æ‰¹çœå†…外公路、市æ”ѝ€æœºåœºé‡ç‚¹å·¥½E‹é¡¹ç›®ã€‚投资了甘肃省首批公路徏设BT™å¹ç›®å¼ æ­ã€è¥¿åˆå…¬è·¯ï¼Œé¦–个公èµ\å»ø™®¾PPP™å¹ç›®ä¸¤å¾½é«˜é€Ÿå…¬è·¯ï¼Œæ‰¿å¾äº†ç”˜è‚ƒçœé¦–个EPC设计施工æ€ÀL‰¿åŒ…项目宕˜q­å…¬è·¯é¡¹ç›®ï¼Œæ‰¿å¾è®ùN¡¹ç›®èŽ·å›½å®¶ã€çœéƒ¨çñ”优质工程37™å?‹Æ¡ã€‚其中兰州中川机场场道工½E‹èŽ·å›½å®¶â€œé²ç­å¥–”;金昌高速公路åšg伸段金昌至阿拉善åÏx——åQˆç”˜è’™ç•ŒåQ‰å…¬è·¯å¾è®ùN¡¹ç›®ã€å…°å·žå—¾l•åŸŽé«˜é€Ÿå…¬è·¯è£èŽ·å…¨å›½å…¬è·¯äº¤é€šè¡Œä¸šæœ€é«˜å·¥½E‹è´¨é‡å¥–李春奖;永山一期一¾U§å…¬è·¯ã€å¤©è°—公路èµ\面工½E‹ä¸¤™å¹å·¥½E‹è¢«è¯„äؓ全国公èµ\å»ø™®¾ä¼˜è´¨å·¥ç¨‹åQ›åŒ—京市白马路改建工½E‹èŽ·å…¨å›½å¸‚政金杯½Cø™Œƒå·¥ç¨‹åQ›é›·è¥‰K«˜é€Ÿå…¬è·¯å››æ ‡ã€åå¤©é«˜é€Ÿå…¬è·¯èµ\面三标两™å¹å·¥½E‹èŽ·å…¨å›½å»ºç­‘业“绿色施工示范工½E‹â€ï¼›æ²›_—æœø™¥¿é«˜é€Ÿå…¬è·¯èŽ·å›½å®¶ä¼˜è´¨å·¥ç¨‹å¥–及沛_—省中州杯奖;云南元武高速公路获云南省优质工½E‹å¥–åQ›äº¬æ–°å›½å®‰™«˜é€Ÿå…¬è·¯ï¼ˆG7åQ‰ç”˜è‚ƒæ®µç™½ç–™ç˜©è‡³æ˜Žæ°´é«˜é€Ÿå…¬è·¯å¾è®ùN¡¹ç›®ã€èˆŸæ›²ç¾åŽé‡å»ºå·¥½E‹å³°˜q­æ–°åŒºå…¬è·¯ç­‰6™å¹å·¥½E‹èŽ·ç”˜è‚ƒçœå¾è®‘Ö·¥½E‹é£žå¤©é‡‘奖;¼œå®¶é»„河大桥、武¾|é«˜é€Ÿå…¬è·¯å¤§å²¸åº™ç‰¹å¤§æ¡¥ã€æˆæ­¦é«˜é€Ÿå…¬è·¯æ­¦éƒ½è¥¿äº’通立交、酒泉至嘉峪兛_ŸŽé™…一¾U§å…¬è·?合同ŒD늭‰22™å¹å·¥½E‹èŽ·ç”˜è‚ƒçœå¾è®‘Ö·¥½E‹é£žå¤©å¥–ã€?/p> <p>公司先后荣获“全国模范劳动关¾pÕd’Œè°ä¼ä¸šâ€â€œç”˜è‚ƒçœäººæ°‘政府质量奖”“甘肃省è„Þp‚÷æ”Õdšå…ˆè¿›é›†ä½“”、全国“五一力_Š¨å¥–状”“全国质量奖鼓励奖”“全国质量奖入围奖”“全面质量管理推˜q›æ°å‡ºå•ä½â€â€œå…¨å›½å¾½{‘业先进企业”“全国科技创新领军企业”“全国徏½{‘业AAA¾U§ä¿¡ç”¨ä¼ä¸šâ€â€œæŠ—震救çùN‡å»ºå®¶å›­å·¥äººå…ˆé”‹å·â€â€œèˆŸæ›²ç‰¹å¤§æƒ”çŸÏxµæ¢å¤ç‘֐Žé‡å¾å…ˆè¿›é›†ä½“”“全国交通运输文化徏讄¡¤ºèŒƒå•ä½â€â€?010òq´åº¦ä¸­å›½å»ºç­‘业最å…ähˆé•¿æ€§ç™¾å¼ÞZ¼ä¸šâ€â€?011òq´åº¦ä¸­å›½å»ºç­‘业企业竞争力癑ּºâ€â€?015ã€?016òq´åº¦ä¸­å›½å»ºç­‘业成长æ€?00å¼ÞZ¼ä¸šâ€â€?018òq´ç”˜è‚ƒå¥½å“ç‰Œâ€â€œç”˜è‚ƒåä½›_“­‘Šå¾½{‘企业”â€?018òq´ã€?019òq´äº¤é€šè¿è¾“行业重点科研åã^台十大创新åã^台”等荣誉。连¾l­å¤šòq´è¢«è¯„äؓ交通运输部公èµ\施工企业信用评ä­hAA¾U§ä¼ä¸šã€‚è¿ž¾l?òq´è¢«è¯„äؓ全国“安åºäh¯â€ç«žèµ›ä¼˜èƒœä¼ä¸šï¼Œ˜qžç®‹5òq´è¢«è¯„äؓ甘肃省“优¿U€å»ºç­‘业施工企业”,˜qžç®‹4òq´èŽ·ç”˜è‚ƒçœå¾½{‘业五星¾U§è¯šä¿¡ä¼ä¸šç§°å—÷€?/p> <p>˜q›å…¥æ–°æ—¶ä»£ï¼Œç”˜è‚ƒè·¯æ¡¥ž®†è®¤çœŸè¯å½Õd…šçš„十九大¾_„¡¥žå’Œå›½ä¼æ²»ç†æ–°æ€æƒ³åQŒä»¥â€œç­‘路架桥、造福½C¾ä¼šâ€äؓ企业使命åQŒä¼ æ‰‰K»„河铁桥精¼œžï¼Œé›†èšäººæ‰ã€è£…备、管理、技术优势,为大交通领域基¼‹€è®¾æ–½å»ø™®¾æä¾›ä¼˜è´¨çš„解å†Ïx–¹æ¡ˆï¼ŒåŠªåŠ›åšå¾è®¾äº¤é€šå¼ºå›½çš„参与者、服务经‹¹Žå‘展的先行者、提升äh民幸¼›æŒ‡æ•°çš„承担者,朝着打造交通业内领先、全国一‹¹çš„å…¬èµ\施工企业集团昂首˜qˆè¿›åQ?/p> <p class="vsbcontent_end">站在新的èµïL‚¹ä¸Šï¼Œç”˜è‚ƒè·¯æ¡¥æ„¿ä¸Žå„界朋友一道携手共˜q›ï¼Œ¾_¾è¯šåˆä½œåQŒå…±åˆ›ç¾Žå¥½æœªæ¥ï¼</p></div></div> <span id="vsb_content_501_7242_u9" name="vsb_content_501_7242_u9"></span> </p> </div> <!-- 内容 end --></div> </div> </section> <!-- ä¸ÖM½“内容 end --><!-- 友情链接 start --><!-- ================ --> <div class="section gray-bg text-muted footer-top clearfix"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="owl-carousel clients"> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../../jtgk11/dsxxjy.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 44327)" target="_blank"><img alt="" src="../../../images1/dsxxjs.png" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/ztzl/jswm421.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1752)" target="_blank"><img alt="" src="../../../UpLoadFile/dj-brcx.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/ztzl/jswm422.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1563)" target="_blank"><img alt="" src="../../../style/11111.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/jswm1/jswm1.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1562)" target="_blank"><img alt="" src="../../../images_new/dj-1.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/ztzl/zfjsn.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1566)" target="_blank"><img alt="" src="../../../UpLoadFile/dj-4000.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/ztzl/jswm42.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1697)" target="_blank"><img alt="" src="../../../images/16/03/31/3bry4xg6hd/dj-4.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="http://www.srmsw.com/ztzl_nr.jsp?urltype=special.SpecialContentUrl&wbtreeid=1037&wbspecialid=1023" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1696)" target="_blank"><img alt="" src="../../../images_new/20171226144952.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../../jtgk11/lqly1/yz_j_k.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1565)" target="_blank"><img alt="" src="../../../images1/luqiaolianyun.jpg" width="248" height="70"></a> </div> <div class="client" style="padding-left:40px;"><a href="../../ddjs/ztzl.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1131397755, 1751)" target="_blank"><img alt="" src="../../../UpLoadFile/more-zl.jpg" width="248" height="70"></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 友情链接 end --><!-- footer start (Add "light" class to #footer in order to enable light footer) --><!-- ================ --> <footer id="footer"><!-- .footer start --><!-- ================ --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <div class="footer-content"> <div class="logo-footer"><img id="logo-footer" alt="" src="../../../zy_2019/images/logo_red_footer.png"></div> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <ul class="list-icons"> <li><i class="fa fa-map-marker pr-10"></i>甘肃省兰州市城关区甘南èµ\568å?</li> <li><i class="fa fa-envelope pr-10"></i>730030 </li> <li><i class="fa fa-fax pr-10"></i>0931-8850109 </li> <li><i class="fa fa-envelope-o pr-10"></i>E-mail:xxzx#gslq.com </li> </ul> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group"> <select class="form-control Mb10" name="disabledSelect" onchange="s_click(this)"> <option value="http://www.srmsw.com ">甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢ </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gssd/ ">甘肃™åø™¾¾è·¯æ¡¥å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸ </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gl2s/ ">甘肃五环公èµ\工程有限公司 </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gl3s/ ">甘肃路桥½W¬ä¸‰å…¬èµ\工程有限责ä“Q公司 </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gl4s/ ">甘肃路桥½W¬å››å…¬èµ\工程有限责ä“Q公司 </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gswt/ ">甘肃万泰å»ø™®¾å·¥ç¨‹æœ‰é™å…¬å¸ </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gsyllq/ ">甘肃圆陇路桥机械化公路工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?</option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gslqfy/ ">甘肃路桥飞宇交通设施有限责ä»Õd…¬å?</option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gsztjc/ ">甘肃智通科技工程‹‚€‹¹‹å’¨è¯¢æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://www.gsgjj.cn/glyh/ ">甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢å…ÀLŠ¤¿U‘技有限责ä“Q公司 </option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gslqjc/ ">甘肃路桥工程‹‚€‹¹‹æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://www.gsgjj.cn/gsxljt/ ">甘肃新èµ\交通工½E‹æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://gsly.gslq.com/ ">甘肃隆源讑֤‡ææ–™æœ‰é™å…¬å¸ </option> </select> <select class="form-control Mb10" name="disabledSelect2" onchange="s_click(this)"> <option value="http://gzw.gansu.gov.cn/ ">甘肃省国有资产监督管理委员会 </option> <option value="http://www.gsjjjt.com/ ">甘肃省公路交通徏è®ùN›†å›¢æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://www.gsjt.gov.cn/ ">甘肃省交通运输厅 </option> <option value="http://www.ghatg.com/ ">甘肃省公路航½Iºæ—…游投资集团有限公å?</option> <option value="http://www.gsjs.com.cn ">甘肃省徏讑֎… </option> <option value="https://www.gsglj.com/ ">甘肃省公路局 </option> <option value="http://www.gansu-hc.com/ ">甘肃省交通规划勘察设计院有限责ä“Q公司 </option> <option value="http://www.gsjtzj.com/index.asp ">甘肃省交通工½E‹è´¨é‡å®‰å…¨ç›‘督管理局 </option> <option value="http://61.178.108.28/ ">甘肃交通新é—ȝ½‘ </option> <option value="http://www.gsgaosu.com/ ">甘肃高é€?</option> <option value="http://www.gs-highway.com/ ">甘肃公èµ\信息¾|?</option> <option value="http://www.gs-ys.com/ ">甘肃省道路运输信息网 </option> <option value="http://www.cngaosu.com/ ">中国高速网 </option> <option value="http://www.gsairport.com.cn/ ">甘肃省机场投资管理有限公å?</option> <option value="http://www.gs-highway.com/ ">甘肃公èµ\信息¾|?</option> <option value="http://www.zgjtb.com/ ">中国交通新é—ȝ½‘ </option> <option value="http://www.chinabidding.com.cn/ ">中国采购与招标网 </option> <option value="http://www.moc.gov.cn/ ">中华人民共和国交通运输部 </option> <option value="http://www.gansubidding.com/ ">甘肃省招标中å¿?</option> </select> <select class="form-control" name="disabledSelect3" onchange="s_click(this)"> <option value="http://www.gsgjj.cn ">甘肃省公路交通徏è®ùN›†å›¢æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://www.gsjtsm.cn ">甘肃省交通物资商贔R›†å›¢æœ‰é™å…¬å?</option> <option value="http://www.srmsw.com ">甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢ </option> <option value="http://www.gansu-hc.com/ ">甘肃省交通规划勘察设计院股䆾有限公司 </option> <option value="http://www.gsjtkys.com ">甘肃省交通科学研½I‰™™¢é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ </option> <option value="http://www.gsgfjt.com ">甘肃省公路发展集团有限公å?</option> <option value="http://www.gsjtfw.cn ">甘肃省交通服务有限公å?</option> <option value="http://www.gjjysfw.com ">甘肃省交通物‹¹å‘展集团有限公å?</option> <option value="http://www.gsglfwq.com ">甘肃省高速公路服务有限公å?</option> <option value="http://www.8yjt.com ">八冶å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ </option> <option value="http://21yjt.com/ ">二十一冶徏è®ùN›†å›¢æœ‰é™å…¬å?</option> </select> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="space-bottom hidden-lg hidden-xs"></div> <div class="col-sm-4 col-md-2"> <div class="footer-content"> <h2>链接服务</h2> <nav> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li><a href="qyjj7.htm">走进路桥</a></li> <li><a href="../../xwzx/xwzx6.htm">新闻中心</a></li> <li><a href="../../xwzx1/hjgc11.htm">工程展示</a></li> <li><a href="../../kjcx/jtgk13.htm">企业½Ž¡ç†</a></li> <li><a href="../../aqgl1/jswm42.htm">人力资源</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="col-sm-4 col-md-3 col-md-offset-1"> <div class="footer-content"> <h2>公众å?/h2> <div class="gallery row"> <div class="gallery-item col-xs-4"><img src="../../../zy_2019/images/erwm01.jpg" /> <p>集团公众å?/p> </div> <div class="gallery-item col-xs-4"><img src="../../../zy_2019/images/erwm02.jpg" /> <p>集团服务å?/p> </div> </div> <div class="form-group has-feedback"> <form action="../../../search.jsp?wbtreeid=1342" method="post" name="a9131a" onsubmit="return subsearchdataa9131a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="background:none"> <tr> <td Valign="middle" nowrap="nowrap"> <input type="hidden" name="condition" value="0"> </td><td> <span id="intextspana9131a"></span> <iframe id="intextframea9131a" src="about:blank" scrolling="no" frameborder="0" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;"></iframe> <input name="INTEXT" class="form-control" placeholder="站内搜烦" size="30"> </td> <td align="absmiddle" nowrap="nowrap" height="1" width="60"> <input type="submit" class="btn-gray" value="搜烦" align="absmiddle" valign="bottom" style="cursor: hand; width:60px; padding:7px "> </td> </tr> </table> </form> <script> String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa9131a() { if(document.a9131a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa9131a(document.a9131a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="../../../_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha9131a = new vsb_news_search(); news_searcha9131a.isShowCode=false; news_searcha9131a.tooltipid = 'tooltipa9131a'; news_searcha9131a.apptag = 'intextspana9131a'; news_searcha9131a.frametag = 'intextframea9131a'; news_search_entrya9131a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya9131a.formname = "a9131a"; news_search_entrya9131a.news_search_obj = news_searcha9131a; news_search_entrya9131a.querytxtsize = 155 news_search_entrya9131a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya9131a.qdstyle =""; news_search_entrya9131a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya9131a.qxstyle = ""; news_search_entrya9131a.qxname = "取消"; function checkDataa9131a(formname) { return news_search_entrya9131a.checkdata(formname); } </script> </div> </div> </div> <div class="space-bottom hidden-lg hidden-xs"></div> </div> </div> </div> <!-- .footer end --><!-- .subfooter start --><!-- ================ --> <div class="subfooter"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"><p> 版权所æœ?© 甘肃路桥å»ø™®¾é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸   ¾|‘站声明  Copyright 2008åQ?026  © Gansu Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd.  All Rights Reserved.    <img src="/__local/4/37/85/E9BB267769DD175950F32CAB57F_6A53EDDC_91A.png?e=.png" width="20" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/43785E9BB267769DD175950F32CAB57F/6A53EDDC/91A?e=.png" vheight="" vwidth="20" style="display: inline-block;" />甘公¾|‘安å¤?62010202000892å? </p></div> <div class="col-md-6"> <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"><!-- Toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse-2"><span class="sr-only">å¯ÆDˆª</span> <span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span></button> </div> <div id="navbar-collapse-2" class="collapse navbar-collapse"> <p style="text-align: right;padding-right: 10px"> <p style="text-align: right; padding-right: 10px;"> 备案许可证号:<a target="_blank" style="color: rgb(102, 102, 102);">陇ICPå¤?0001262å?1</a>    æŠ€æœ¯æ”¯æŒï¼šä¿¡æ¯½Ž¡ç†ä¸­å¿ƒ </p></p> <ul class="nav navbar-nav"> <LI><a href="../../../index.htm">¾|‘站首页</a></li> <LI><a href="../../xwzx/xwzx6.htm">新闻中心</a></li> <LI><a href="../../aqgl1/jswm422.htm">人员招聘</a></li> <LI><a href="../../aqgl2/jswm425.htm">政策法规</a></li> <LI><a href="qyjj75.htm">联系我们</a></li> </ul> </div> </nav> </div> </div> </div> </div> <!-- .subfooter end --></footer> </div> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <!-- Modernizr javascript --> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/modernizr.js"></script> <!-- Isotope javascript --> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script> <!-- Owl carousel javascript --><script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/owl-carousel/owl.carousel.js"></script> <!-- Magnific Popup javascript --> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js"></script><!-- Appear javascript --> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/jquery.appear.js"></script> <!-- Sharrre javascript --><script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/jquery.sharrre.js"></script> <!-- Count To javascript --><script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/plugins/jquery.countTo.js"></script><!-- Parallax javascript --> <script src="../../../zy_2019/plugins/jquery.parallax-1.1.3.js"></script> <!-- Contact form --><script src="../../../zy_2019/plugins/jquery.validate.js"></script> <!-- Initialization of Plugins --> <script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/js/template.js"></script> <!-- Custom Scripts --><script type="text/javascript" src="../../../zy_2019/js/custom.js"></script> <script language="Javascript" type="text/javascript"> //select跳页 function s_click(obj) { var num = 0; for (var i = 0; i < obj.options.length; i++) { if (obj.options[i].selected == true) { num++; } } if (num == 1) { var url = obj.options[obj.selectedIndex].value; window.open(url); //˜q™é‡Œä¿®æ”¹æ‰“å¼€˜qžæŽ¥æ–¹å¼ } } </script> <a href="http://www.srmsw.com/">Ãâ·Ñ´ó»ÆÃÀŮƬÃâ·Ñ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>